1 TensorRT 学习和开发的相关网页

TensorRT主页:https://developer.nvidia.com/tensorrt

TensorRT入门文档:https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/index.html

TensorRT开发者指南:https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html

TensorRT API:https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/api/#api

TensorRT C++ API 文档:https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/api/c_api/index.html

TensorRT Python API 文档:https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/api/python_api/index.html

TensorRT C++ Sample 使用示例:https://github.com/NVIDIA/TensorRT/tree/main/samples

TensorRT Python Sample 使用示例:https://github.com/NVIDIA/TensorRT/tree/main/samples/python

2 Triton Inference Server 学习和开发的相关网页

NVIDIA Triton Inference Server 主页:https://developer.nvidia.com/triton-inference-server

NVIDIA Triton Inference Server 入门文档:https://docs.nvidia.com/deeplearning/triton-inference-server/user-guide/docs/getting_started/quickstart.html

NVIDIA Triton Inference Server 用户指南:https://docs.nvidia.com/deeplearning/triton-inference-server/user-guide/docs/index.html